Konferencija za medije povodom predstavljanja stavova organizacija civilnog društva o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama Republike Srbije

Mreža za politike prema drogama jugoistočne Evrope vas poziva na konferenciju za medije povodom predstavljanja stavova organizacija civilnog društva o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama (Zakon o PKS) koja će se održati u EU info centru, u sredu 01. februara 2017. godine od 11 do 12 časova (Kralja Milana 7, Beograd).

Ministarstvo zdravlja objavilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS 26. decembra 2016. godine a javna rasprava o ovom predlogu trajala je do 20. januara 2017. godine. Organizacije građanskog društva angažovane na politici prema drogama pozdravile su inicijativu za izmene i dopune Zakona, ali su veoma nezadovoljne načinom na koji je (u potpunoj tajnosti) predlog pripremljen, traljavom organizacijom javne rasprave i ograničenim rešenjima koje izmene predlažu.

 

Jedan broj organizacija građanskog društva predložio je mnogo širi spektar izmena i poziva na korenite promene politike prema drogama zasnovane na principima javnog zdravlja i ljudskih prava.

Na konferenciji ćete pored ostalog čuti naše mišljenje o temama kao što su:

 • šta zapravo nude predložene izmene Zakona a šta ne?
 • da li je ozbiljno izmene Zakona doneti po hitnom postupku ili treba sprovesti ozbiljan i kvalitetan proces i kako on treba da izgleda?
 • da li i kako dekriminalizovati droge?
  koja je uloga organizacija građanskog društva u pomoći osobama koje koriste psihoaktivne supstance i kako im omogućiti da tu ulogu sprovedu?
 • šta je Sistem ranog upozoravanja i koja je njegova uloga u prevenciji upotrebe novih prihoaktivnih supstanci?
 • kako zakon o PKS utiče na mlade, da li i koju ulogu oni treba da imaju u donošenju odluka?
 • da li je legalizacija lekova na bazi kanabisa već moguća i kako to omogućiti ljudima kojima su ti lekovi potrebni?
 • da li i kako urediti proizvodnju lekova od kanabisa?
 • u kojoj meri je moguće dobiti potpune informacije o zaplenjenim drogama?
 • kako preduprediti pojave predoziranja?
 • kako jezik koji koristimo doprinosi stigmatizaciji i marginalizaciji osoba koje koriste droge?

 

Na konferenciji će govoriti:

 • Milutin Milošević – Izvršni direktor Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi
 • Dr Hajrija Mujović Zornić – Podpredsednik udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije
 • Bojan Arsenijević – Koordinator za treninge i izgradnju kapaciteta, NVO Re Generacija

Ovim putem želeli bi da vas pozovemo da prisustvujete ovom događaju, kao i da potvrdite vaše prisustvo na office@dpnsee.org, zbog ograničenog broja mesta do 01. 02. 2017. do 10 časova.

Za više informacija možete se obratiti Ireni Molnar na e-mail adrese office@dpnsee.org, ili irena.molnar@dpnsee.org, ili na telefon 061/6951243.

Ovaj materijal je izrađen uz pomoć Evropske unije. DPNSEE je jedini odgovoran za sadržinu ovog događaja i on ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.