Volonterski program DPNSEE

Mreža za politike prema drogama otvara dva volonterka mesta u okviru projekta “Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i promocija politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi koja je zasnovana na javnom zdravlju i ljudskim pravima”, finansiranim od strane EU.

U okviru ovogodišnjeg volonterskog programa DPNSEE će angažovati volontere kratkoročno na dve pozicije. Profili volontera nisu strogo određeni ali bi bilo poželjno da se prijavite ako ste student (ili svršeni student) humanističkih, organizacionih, socijalnih ili političkih nauka, prava ili medicine. Obavezno je znanje engleskog jezika, a znanje drugih jezika regione je prednost

Trajanje volonterskog staža neće biti duže od 3 meseca, a obim poslova podrazumeva angažman od 10 do 12 sati nedeljno.

 

Ova mogućnost volontiranja prilika je za sticanje znanja, veština i iskustava u oblasti politike prema drogama zasnovanje na principima ljudskih prava i javnog zdravlja, ne samo u Sbiji već u regionu jugoistočne Evrope. Na taj način aktivno se uključuje u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih mogućnosti.

 

Volonter/ka 1: Izrada Rečnika pojmova

Rečnik pojmova (glossary) će biti abecedni spisak termina koji se koriste u oblasti politike prema drogama, sa definicijama. On će sadržati objašnjenja pojmova i termina koji se koriste kada se govori o droge ali i drugim bliskim oblastima i sličnim pitanjima.

Rečnik treba da služi pre svega organizacijama članicama tako što će pomoći u procesu usklađivanja mišljenja i stavova. Nadalje, ovaj materijal će koristiti širi spektar grupa ljudi, uključujući donosioce odluka, kreatore politika, interesnih grupa, aktivista, medija, policije, sudstva i druge.

U toku marta i aprila 2017. godine, očekujemo da se volonter/ka angažuje na sakupljanju i popisu termina u prvoj etapi formiranja rečnika.

 

Volonter/ka 2: Uspostavljanje Resursnog centra

Resursni centar Mreže za politike prema drogama Jugoistočne Evrope će imati ulogu da služi zajednici organizacija građanskog društva Jugoistočne Evrope. On ima za cilj da poboljša rad, omogući i doprinese razmeni informacija, resursa i iskustava između nevladinih organizacija, njihovih partnera i lokalnih organizacija, dodatno obezbeđuje korisne obuke, praktične informacije i usluge. Ona takođe ima za cilj da ojača odnose i unapredi dijalog između nevladinih organizacija i drugih aktera, u oblastima vezanim za politike prema drogama, ljudskih prava i javnog zdravlja.

U toku marta i aprila 2017. godine, očekujemo da se volonter/ka angažuje na sakupljanju podataka za kreiranje baze u oblasti politike prema drogama, ljudskih prava i javnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi.

Volonterima će biti obezbeđeno:

·                uslovi za rad u kancelariji Mreže

·                refundaciji mesečnih troškova prevoza

·                učešće na treningu iz oblasti politike prema drogama koji Mreža organizuje krajem aprila

·                potvrda o obavljenom volontiranju

Početak volonterskog staža planiran je za 1. mart 2017. godine.

Prijave slati na elektronsku adresu office@dpnsee.org do 24.  februara 2017. godine. Prijava treba da sadrži kratko motivaciono pismo (do 200 reči) i biografiju kandidata.

 

Najuspešniji kandidati biće pozvani na intervju koji će biti održan 28. februara u prostorijama Mreže za politike prema drogama u jugoistočlnoj Evropi, Dr Aleksandra Kostića 14/6, u Beogradu.

Konferencija za medije povodom predstavljanja stavova organizacija civilnog društva o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama Republike Srbije

Mreža za politike prema drogama jugoistočne Evrope vas poziva na konferenciju za medije povodom predstavljanja stavova organizacija civilnog društva o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama (Zakon o PKS) koja će se održati u EU info centru, u sredu 01. februara 2017. godine od 11 do 12 časova (Kralja Milana 7, Beograd).

Ministarstvo zdravlja objavilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PKS 26. decembra 2016. godine a javna rasprava o ovom predlogu trajala je do 20. januara 2017. godine. Organizacije građanskog društva angažovane na politici prema drogama pozdravile su inicijativu za izmene i dopune Zakona, ali su veoma nezadovoljne načinom na koji je (u potpunoj tajnosti) predlog pripremljen, traljavom organizacijom javne rasprave i ograničenim rešenjima koje izmene predlažu.

 

Jedan broj organizacija građanskog društva predložio je mnogo širi spektar izmena i poziva na korenite promene politike prema drogama zasnovane na principima javnog zdravlja i ljudskih prava.

Na konferenciji ćete pored ostalog čuti naše mišljenje o temama kao što su:

 • šta zapravo nude predložene izmene Zakona a šta ne?
 • da li je ozbiljno izmene Zakona doneti po hitnom postupku ili treba sprovesti ozbiljan i kvalitetan proces i kako on treba da izgleda?
 • da li i kako dekriminalizovati droge?
  koja je uloga organizacija građanskog društva u pomoći osobama koje koriste psihoaktivne supstance i kako im omogućiti da tu ulogu sprovedu?
 • šta je Sistem ranog upozoravanja i koja je njegova uloga u prevenciji upotrebe novih prihoaktivnih supstanci?
 • kako zakon o PKS utiče na mlade, da li i koju ulogu oni treba da imaju u donošenju odluka?
 • da li je legalizacija lekova na bazi kanabisa već moguća i kako to omogućiti ljudima kojima su ti lekovi potrebni?
 • da li i kako urediti proizvodnju lekova od kanabisa?
 • u kojoj meri je moguće dobiti potpune informacije o zaplenjenim drogama?
 • kako preduprediti pojave predoziranja?
 • kako jezik koji koristimo doprinosi stigmatizaciji i marginalizaciji osoba koje koriste droge?

 

Na konferenciji će govoriti:

 • Milutin Milošević – Izvršni direktor Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi
 • Dr Hajrija Mujović Zornić – Podpredsednik udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije
 • Bojan Arsenijević – Koordinator za treninge i izgradnju kapaciteta, NVO Re Generacija

Ovim putem želeli bi da vas pozovemo da prisustvujete ovom događaju, kao i da potvrdite vaše prisustvo na office@dpnsee.org, zbog ograničenog broja mesta do 01. 02. 2017. do 10 časova.

Za više informacija možete se obratiti Ireni Molnar na e-mail adrese office@dpnsee.org, ili irena.molnar@dpnsee.org, ili na telefon 061/6951243.

Ovaj materijal je izrađen uz pomoć Evropske unije. DPNSEE je jedini odgovoran za sadržinu ovog događaja i on ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.