Volonterski program DPNSEE

Mreža za politike prema drogama otvara dva volonterka mesta u okviru projekta “Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i promocija politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi koja je zasnovana na javnom zdravlju i ljudskim pravima”, finansiranim od strane EU.

U okviru ovogodišnjeg volonterskog programa DPNSEE će angažovati volontere kratkoročno na dve pozicije. Profili volontera nisu strogo određeni ali bi bilo poželjno da se prijavite ako ste student (ili svršeni student) humanističkih, organizacionih, socijalnih ili političkih nauka, prava ili medicine. Obavezno je znanje engleskog jezika, a znanje drugih jezika regione je prednost

Trajanje volonterskog staža neće biti duže od 3 meseca, a obim poslova podrazumeva angažman od 10 do 12 sati nedeljno.

 

Ova mogućnost volontiranja prilika je za sticanje znanja, veština i iskustava u oblasti politike prema drogama zasnovanje na principima ljudskih prava i javnog zdravlja, ne samo u Sbiji već u regionu jugoistočne Evrope. Na taj način aktivno se uključuje u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih mogućnosti.

 

Volonter/ka 1: Izrada Rečnika pojmova

Rečnik pojmova (glossary) će biti abecedni spisak termina koji se koriste u oblasti politike prema drogama, sa definicijama. On će sadržati objašnjenja pojmova i termina koji se koriste kada se govori o droge ali i drugim bliskim oblastima i sličnim pitanjima.

Rečnik treba da služi pre svega organizacijama članicama tako što će pomoći u procesu usklađivanja mišljenja i stavova. Nadalje, ovaj materijal će koristiti širi spektar grupa ljudi, uključujući donosioce odluka, kreatore politika, interesnih grupa, aktivista, medija, policije, sudstva i druge.

U toku marta i aprila 2017. godine, očekujemo da se volonter/ka angažuje na sakupljanju i popisu termina u prvoj etapi formiranja rečnika.

 

Volonter/ka 2: Uspostavljanje Resursnog centra

Resursni centar Mreže za politike prema drogama Jugoistočne Evrope će imati ulogu da služi zajednici organizacija građanskog društva Jugoistočne Evrope. On ima za cilj da poboljša rad, omogući i doprinese razmeni informacija, resursa i iskustava između nevladinih organizacija, njihovih partnera i lokalnih organizacija, dodatno obezbeđuje korisne obuke, praktične informacije i usluge. Ona takođe ima za cilj da ojača odnose i unapredi dijalog između nevladinih organizacija i drugih aktera, u oblastima vezanim za politike prema drogama, ljudskih prava i javnog zdravlja.

U toku marta i aprila 2017. godine, očekujemo da se volonter/ka angažuje na sakupljanju podataka za kreiranje baze u oblasti politike prema drogama, ljudskih prava i javnog zdravlja u jugoistočnoj Evropi.

Volonterima će biti obezbeđeno:

·                uslovi za rad u kancelariji Mreže

·                refundaciji mesečnih troškova prevoza

·                učešće na treningu iz oblasti politike prema drogama koji Mreža organizuje krajem aprila

·                potvrda o obavljenom volontiranju

Početak volonterskog staža planiran je za 1. mart 2017. godine.

Prijave slati na elektronsku adresu office@dpnsee.org do 24.  februara 2017. godine. Prijava treba da sadrži kratko motivaciono pismo (do 200 reči) i biografiju kandidata.

 

Najuspešniji kandidati biće pozvani na intervju koji će biti održan 28. februara u prostorijama Mreže za politike prema drogama u jugoistočlnoj Evropi, Dr Aleksandra Kostića 14/6, u Beogradu.