Peti dani javnih politika

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Konrad Adenauer fondacije i PERFORM-a objavljuju konkurs za učesnike/ce petih Dana javnih politika koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, od 27. do 29. oktobra 2017. godine.

Teme petih Dana javnih politika biće: građevinska politika, javno zagovaranje kao nauka i umetnost, uloga građana u promeni javnih politika, privatnost na internetu, cirkularna ekonomija, reforma javne uprave, politika RS prema psihoaktivnim supstancama na kome između ostalih učestvuje i Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi. O temama će govoriti kreatori i donosioci odluka i politika, predstavnici akademske javnosti, privatnog sektora, državnih institucija i organizacija civilnog društva. U toku petka i subote biće organizovane i radionice sa ciljem da učesnicima približi proces kreiranja javnih politika.

Pravo da se prijave na konkurs imaju diplomci i studenti/studentkinje svih akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, predstavnici organizacija civilnog društva, donosioci odluka i aktivisti/kinje političkih partija.

Za prijavu na konkurs potrebno je da pošaljete Vaš CV na adresu: konkurs@gajp.org

Učešće na Danima javnih politika je besplatno. Učesnici će po završetku dobiti sertifikat. Broj učesnika je ograničen.
Rok za prijave je 20. oktobar, u 23:59 časova. Naknadne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom i Danima javnih politika kontaktirajte GAJP na:

konkurs@gajp.org
www.gajp.org
www.danijavnihpolitika.rs

ili preko društvenih mreža:
Facebook/nvoGAJP
Twitter: @nvoGAJP
#DJP2017

Više o prethodnim Danima javnih politika možete pogledati na sajtu:
www.danijavnihpolitika.rs